Vnímání a posuzování žáka z pohledu jeho skutečných schopností se zohledňováním výkyvů jeho školního výkonového projevu

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Segregace zdravotně postižených žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) byla v určité době pokrokovým jevem, protože umožnila vytvoření vhodných didaktických postupů a komunikačních metod. V současné době lze všechny tyto postupy využívat i v běžné škole při integraci. Se vzděláváním žáků se SVP se školy postupně vyrovnávají na základě nového školského zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Rozhovor se speciální psycholožkou o současném vzdělávání dětí se SVP a výzkumech na toto téma.

Vítková, Marie. Vnímání a posuzování žáka z pohledu jeho skutečných schopností se zohledňováním výkyvů jeho školního výkonového projevu. Komenský: časopis pro učitele základní školy, 2008, 133(5), s. 3-6. ISSN 0323-0449.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001241619&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Komenský : časopis pro učitele základní školy, Roč. 133, č. 5 (2008-2009)