Vliv mediálního obrazu profese sociálního pracovníka na její vnímání veřejností

Autor/ka
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Z výzkumů vyplývá, že pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany se při své práci často potýkají s předsudky ze strany klientů, zejména ve fázi navázání kontaktu a počátcích spolupráce. Obraz sociální pracovnice v očích veřejnosti odpovídá paní Zubaté z populárního českého filmu Kolja. Příspěvek přináší informace o tom, jak se sociální pracovníci cítí být vnímáni, jak by si přáli být vnímáni a co z jejich pohledu brání tomu, aby svoji práci mohli vykonávat na úrovni odpovídající jejich vlastní představě o smysluplné sociální práci s rodinou. Rovněž seznamuje s výsledky zahraničních výzkumů věnujících se vlivu způsobu prezentace sociálních pracovníků ve sdělovacích prostředcích, filmech a televizních seriálech na jejich image a očekávání veřejnosti vůči nim.

Barvíková, J. Vliv mediálního obrazu profese sociálního pracovníka na její vnímání veřejností.  FÓRUM sociální politiky. 2010, Roč. 4, č. 6, s. 24-27. ISSN 1802-5854.

Původní URL na dokument zde.

 

Zdroj dat
https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/odborna-knihovna/vliv-medialniho-obrazu-profese-socialniho-pracovnika-na-jeji-vnimani-verejnosti-36385.html
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Fórum sociální politiky, Roč. 4, č. 6, 2015