Virtuální pornografie, limity svobody umělecké tvorby a svobody projevu a trestní zákon