Viděno očima slyšícího - aneb Komunikace jako řešení

Autor/ka
Oldřich Burian
Rok vzniku:
2001
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek, v rámci něhož autor navrhuje řešení, které by pomohlo úspěšnější integraci neslyšících občanů mezi slyšící. Jedná se o celostátní program postupného začleňování neslyšících do komunikačního procesu. K tomu by přispělo nejen zvýšení počtu tlumočníků ve znakovém jazyce, ale i zvýšení kvalifikačních požadavků na některé úřednické funkce. Úředník v této funkci by musel ovládat alespoň základy znakového jazyka. Neslyšící občané by se tak mohli domluvit na úřadech i bez tlumočníka.

Burian, Oldřich. Viděno očima slyšícího - aneb Komunikace jako řešení. Gong, 2001, 30(1), s. 4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000669654&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Gong, Roč. 30, č. 1 (2001)