Vaše děti a návykové látky

Autor/ka
Rok vzniku:
2001
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příručka k problematice drogové prevence u dětí a mládeže v kontextu vztahů rodičů a dětí a výchovy v rodině.

Nešpor, Karel. Vaše děti a návykové látky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 157 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-7178-515-6.

Související obsah

K problematice (nejen) drogové závislosti jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce "Rodiče jsou závislí

- článek od Aleny Petriščové na téma "Závislostní chování".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000988884&local_base=CNB