V komunikaci s dítětem musíme být vždy pravdiví

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu rozhovoru s tematikou psychologické služby dětem prostřednictvím linky bezpečí aj.

Rozhovor s hlavní psycholožkou Linky bezpečí. Nejčastější problémy, se kterými se děti na LB obracejí. Nárůst problémů spojených se zneužíváním po internetu. Rodinné zázemí a jeho vliv na dítě, působení změn, zejména rozchod rodičů. Význam rodiče či vychovatele v takové situaci - zachování stability, pochopení pro dítě, praktická pomoc. Pomoc dítěti při úmrtí v rodině - nutnost pravdivého informování dítěte. Možnosti odborné pomoci a konzultace. Řešení problému šikany - pomoc LB - návrh postupu, psychická podpora, nabídka konkrétní pomoci, opakované konzultace. Postup učitele při podezření na psychické problémy dítěte - pohovor s rodiči, zjišťování situace v rodině, odborné konzultace. Zvládání dětského pláče. Péče pedagoga - pomáhajícího profesionála o sebe sama - duševní hygiena, uvědomění si problémů. Bálintovské skupiny - možnosti řešení problémů učitelů. Potřeba odborné supervize ve školách.

BUKOVSKÁ, Lucie. V komunikaci s dítětem musíme být vždy pravdiví. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(2), s. 8-11. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001302961&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 2 (2010)