Učitelé dětí s dyslexií

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek pojednávající o tom, jak byl v Psychologickém centru Praha v letech 2002 - 2005 realizován výzkum "Stresové a resilientní činitele v rodinách dětí se specifickými poruchami učení (SPU)". Zabýval se třemi klíčovými oblastmi života těchto dětí: školním prostředím, rodinou a sebepojetím. Článek se zaměřuje na první z uvedených oblastí, na problematiku školy. První fáze výzkumu se soustředila na faktické znalosti učitelů o problematice SPU, v druhé fázi vyjadřovali učitelé svůj postoj k žákům s dyslexií. Uvedeno shrnutí výsledků výzkumu.

Krejčová, Lenka. Učitelé dětí s dyslexií. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, 2007, 2007(49), s. 4-11. ISSN 1214-7230.

Související obsah

Problematikou specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a jejich nápravě se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Renáty Faltýnové s názem "Problémy s učením"

- od Miloslavy Rutové s názvem "Kineziologie - náprava poruch učení u dětí".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001078066&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, Roč. 2007, č. 49 (2007)