U mě doma

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Cílem projektu U mě doma je snaha, aby mladí lidé s těžkým kombinovaným postižením žili ve své domácnosti a v maximální možné míře rozhodovali o svém životě. Projekt je koncipován tak, aby mohl poskytnout potřebnou podporu klientům závislým na stálé ošetřovatelské péči. Realizace projektu, jak to vypadá v praxi.

Dušková, Marta. U mě doma. Děti a my, 2005, 35(5), s. 45. ISSN 0323-1879.

Související obsah

Problematikou kombinovaného postižení a sociálními službami, v této dvojkombinaci, se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků "Děti s kombinovaným postižením"

- sekce článků "Děti s hluchoslepotou"

- článek s názvem "Registr poskytovatelů sociálních služeb".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000984145&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Děti a my, Roč. 35, č. 5 (2005)