Tyreopatie v dětství a adolescenci

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Onemocnění štítné žlázy jsou v dětském a dorostovém věku vůbec nejčastějšími endokrinopatiemi. Článek přináší základní přehled aktuálních poznatků o patogenezi, klinickém obrazu, diagnostice a léčbě nejčastějších neonkologických tyreopatií, se kterými se v pediatrické praxi setkáváme. Z vrozených tyreopatií je pozornost věnována zejména kongenitální hypotyreóze, ale také závažné vrozené hypertyreóze. Část věnovaná získaným tyreopatiím je zaměřena před evším na problematiku autoimunitních onemocnění štítné žlázy. Zmíněna je i diferenciální diagnostika strumy a připomenuta problematika jodového deficitu.

Al Taji, Eva a Hníková, Olga. Tyreopatie v dětství a adolescenci. Pediatrie pro praxi, 2014, roč. 15, č. 3, s. 8-11. ISSN: 1213-0494.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2014/03/04.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 15, č. 3 (2014)