Syndrom vyhoření hrozí i učitelům

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu rozhovoru k problematice syndromu vyhoření se zaměřením na pracovníky pomáhajících profesí a učitele.

Rozhovor s MUDr. Olgou Kunertovou o syndromu vyhoření, který postihuje zejména pracovníky pomáhajících profesí. Proč jsou právě oni náchylní k vyhoření. Jak syndrom poznat v jeho rané fázi. Nutnost pracovat na sobě, přemýšlet o důvodech, proč co činíme, pro co se rozhodujeme, co vlastně nabízíme a jaké to má hranice. Co může člověk udělat pro svého kolegu se syndromem vyhoření, jak může pomoci ředitel školy.

Kunertová, Olga. Syndrom vyhoření hrozí i učitelům. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2012, 19(9), s. 20-21. ISSN 1210-7506.

Související obsah

Další informace k tématu syndromu vyhoření naleznete ve videorozhovoru:

HOSKOVCOVÁ, Simona, Eva LABUSOVÁ a SIRIUS. Rodiče a syndrom vyhoření. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 01. 08. 2013 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=J3oKxFEZD64.

a/nebo článku:

LABUSOVÁ, Eva a SIRIUS. Mohou syndromem vyhoření trpět i rodiče?. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 27. 6. 2013, aktualizováno: 31. 10. 2013 [cit. 2014-03-03]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/mohou-syndromem-vyhoreni-trpet-i-rodice-87.html.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001427059&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 19, č. 9 (2012)