Suicidiální pokus u děti a dospívajících - motivy a rizikové faktory

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři se zabývají problematikou suicidálních pokusů u dětí a adolescentů, zejména z hlediska uváděných motivů a zjištěných rizikových faktorů. Častými motivy bývají problémy školní a partnerské, významné jsou konflikty rodinné. Rizikové faktory bývají v rodinné oblasti, přítomna může být maladaptace mezi vrstevníky, školní problémy, důležitý je zdravotní stav. Autoři uvádějí zjištěné motivace a rizikové faktory u vzorku 38 pacientů hospitalizovaných po suicidálním pokusu.

Koutek, Jiří, Kocourková, Jana. Suicidální pokus u dětí a dospívajících - motivy a rizikové faktory. Psychiatria pre prax, 2006, č. 3, s. 123-124. ISSN 1339-4258. ISSN 1335-9584.

Zdroj dat
http://www.psychiatriapreprax.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1521&magazine_id=2
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatria pre prax, 2006, č. 3