Špecifiká inkluzívnej edukácie rómskych žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Slovenština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice inkluzivního vzdělávání romských žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Dlouhodobě řešená otázka romských žáků v slovenských školách. Zvláštnosti jejich inkluzivního vzdělávání v porovnání se zdravotně postiženými žáky. Autor upozorňuje na největší problémy a snaží se podat nestranný pohled na řešení této problematiky vzhledem k budoucnosti. Iniciativy zaměřené na udržení romských dětí ve školách, rozšíření přístupu k zaměstnanosti a překonání diskriminace Romů. Navrhovaná opatření v oblasti výchovy a vzdělávání. Multikulturní výchova jako strategický cíl integrace a inkluze.

Horňák, Ladislav. Špecifiká inkluzívnej edukácie rómskych žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2012, 22(4), s. 259-277. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001430350&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 22, č. 4 (2012)