Sourozenci ve školce

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice kladů a záporů umístění sourozenců ve společné třídě mateřské školy.

Umístění sourozenců ve společné třídě mateřské školy - klady i zápory. Význam zachování privilegií staršího sourozence. Umístění dětí ve třídách podle věku - možnost osamostatňování mladšího sourozence a plného uplatňování staršího dítěte. Nebezpečí plynoucí ze srovnávání chování, vlastností či obratnosti dvou sourozenců ze strany učitelek MŠ. Dvojčata v MŠ - potřeba společné docházky do jedné třídy (výrazná sourozenecká fixace dvojčat v tomto věku).

Kramulová, Daniela. Sourozenci ve školce. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2008, 15(7), s. 20-21. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001207577&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 15, č. 7 (2008)