Školní jízdní řád pro lehce mentálně postižené

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Rozhovor s autorkami přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), která řeší oblast vzdělávání žáků s lehkým mozkovým postižením (jejichž aktuální úroveň intelektových schopností dosahuje 50 až 60 IQ) v běžných základních školách na téma: včlenění přílohy pro vzdělávání těchto žáků do RVP ZV, modifikace obsahu vzdělávání a cíle vzdělávání žáků s lehkým mozkovým postižením atd.

BRYCHNÁČOVÁ, Eva a ZAHRADNÍKOVÁ, Jana. Školní jízdní řád pro lehce mentálně postižené. Učitelské noviny, 2005, 108(10), s. 12-13. ISSN 0139-5718.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000985203&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské noviny, Roč. 108, č. 10 (2005)