Septický stav s multiorgánovým selháním jako časný projev refrakterní anémie s excesem blastů v transformaci

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři popisují průběh zpočátku banální infekce s fatálním koncem, komplikované přecitlivělostí na lamotrigin, u pacienta s dosud klinicky němým postižením kostní dřeně myelodysplastickým syndromem.

in transformation The authors describe the course of a seemingly trivial infection complicated by hypersensitivity to lamotrigine in a patient with a previously clinically silent bone marrow disorder, myelodysplastic syndrome.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201006-0012_Septicky_stav_s_multiorganovym_selhanim_jako_casny_projev_refrakterni_anemie_s_excesem_blastu_v_transformaci.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 6 (2010)