Sebepoškozující chování - koncepční a terminologická nejednotnost

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek ve sborníku věnovaný problematice sebepoškozujícího chování v kontextu lékařské terminologie.

Kriegelová, Marie. Sebepoškozující chování - koncepční a terminologická nejednotnost. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická. P 11. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 113-121. ISSN 1211-3522. ISBN 978-80-210-4383-1.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001175025&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada psychologická. P 11, Brno: Masarykova univerzita, 2007