Sebepoškozování v adolescenci: kontext reálného versus virtuálního prostředí a subkultur emo a gothic

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek se zabývá sebepoškozováním jako maladaptivní copingovou strategií v období adolescence. Důraz je kladen zejména na roli, kterou u tohoto fenoménu hraje reálné a virtuální
prostředí, v němž se adolescenti pohybují.

Černá, Alena a Šmahel, David. Sebepoškozování v adolescenci: kontext reálného versus virtuálního prostředí a subkultur Emo a Gothic. E-psychologie: elektronický časopis ČMPS, 2009, 3(4), s. 26-44. ISSN 1802-8853.

Zdroj dat
http://e-psycholog.eu/pdf/cernaetal.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
E-psychologie: elektronický časopis ČMPS, Roč. 3, č. 4 (2009)