Mgr. Alena Černá

Psycholožka a psychoterapeutka, dále pokračující v doktorském studijním programu Sociální psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje v Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a v současné době je frekventantkou Výcviku integrace v psychoterapii. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti psychologie internetu, zejména s ohledem na děti a dospívající. Zabývá se převážně tématy jako kyberšikana, on-line obtěžování a (rizikové) on-line komunity (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy a další).