Sebepoškozování

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek ve sborníku věnovaný problematice sebepoškozování.

Dvořáček, Igor. Sebepoškozování. In: 4. moravský regionální kongres k sexuální výchově. Ostrava: CAT Publishing ve spolupráci se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2010. s. 19-20. ISBN 978-80-904290-1-7.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001336900&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
4. moravský regionální kongres k sexuální výchově, Ostrava : CAT Publishing ve spolupráci se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2010