S Honzou ze školy do výchovného ústavu a zase zpátky

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

1. část - jak může pomoci metodik prevence: První ze série článků, které sledují část životní cesty fiktivního těžce nezvladatelného žáka Honzy ze základní školy do výchovného ústavu a zase zpět, odráží pohled metodičky prevence sociálně patologických jevů, která zná tuto profesi jak z hlediska preventisty, tak z pohledu poradenského metodika.

Vatrtová, Lenka. S Honzou ze školy do výchovného ústavu a zase zpátky: jak může pomoci metodik prevence. [Část] 1. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2009, 112(18), s. 14-15. ISSN 0139-5718. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001220432&local_base=ANL.

2. část - mít kde být - nízkoprahový klub: Druhý ze série článků, které sledují životní cesty fiktivního těžce zvladatelného žáka Honzy ze základní školy do výchovného ústavu a zpět, se zabývá záchytným bodem pro tyto děti - nízkoprahovým klubem (streetworkem). Klub je dobrovolný a děti zde hovoří o svých problémech, činnosti, názorech, extrémech. Hlavním cílem je dětem poradit, poskytnout jim informaci, event. je nasměrovat k dalším odborníkům.

Racek, Jindřich. S Honzou ze školy do výchovného ústavu a zase zpátky: mít kde být - šance v nízkoprahovém klubu. [Část] 2. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2009, 112(19), s. 14-15. ISSN 0139-5718. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001220433&local_base=ANL.

3. část - jdu do SVP, dobrovolně se změnit: Třetí článek, který (jako dva předchozí) sleduje část životní cesty fiktivního těžce nezvladatelného žáka Honzy ze základní školy do výchovného ústavu a zase zpět, se zabývá střediskem výchovné péče. Když na nezvladatelného žáka nezaberou domluvy, školní metodik prevence ani nabídka nízkoprahového klubu, mohou se rodiče (učitelé) obrátit o pomoc na středisko výchovné péče. Pobyt v něm by mělo dítě chápat jako terapii, ne jako trest.

Vaňák, Vladislav. S Honzou ze školy do výchovného ústavu a zase zpátky: jdu do SVP - dobrovolně se chci změnit. [Část] 3. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2009, 112(20), s. 14-15. ISSN 0139-5718. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001220434&local_base=ANL.

4. část - diagnostické měsíce rozhodnutím soudu: Když nepomáhá ani psycholog, ani středisko výchovné péče, jsou nezvladatelné děti, nebezpečné svému okolí, umísťovány do diagnostických ústavů. Jde o ochrannou výchovu na základě rozhodnutí soudu. Čtvrtá část článku, který sleduje úsek života fiktivního těžce nezvladatelného žáka od základní školy do výchovného ústavu a zase zpět, je zaměřena na přemístění žáka do diagnostického ústavu.

Janský, Pavel. S Honzou ze školy do výchovného ústavu a zase zpátky: diagnostické měsíce rozhodnutím soudu. [Část] 4. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2009, 112(21), s. 12-13. ISSN 0139-5718. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001224294&local_base=ANL.

5. část - složitá cesta domů: Pátá část ze seriálu článků, které se zabývají cestou fiktivního těžce nezvladatelného žáka Honzy ze základní školy do výchovnéhu ústavu a zase zpět, se věnuje jeho pobytu v dětském výchovném ústavu a posléze návratu domů. Soud sice souhlasil (na doporučení odborníků) se zrušením ústavní výchovy, Honza bude ale dále pod dohledem kurátora.

Smolka, Jan. S Honzou ze školy do výchovného ústavu a zase zpátky: složitá cesta domů. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2009, 112(22), s. 12-13. ISSN 0139-5718. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001224295&local_base=ANL.

6. část - když vstoupí do hry kurátor, je po legraci: Šestý ze souboru článků mapujících určitou část života fiktivního těžce nezvladatelného žáka Honzy (na cestě ze ZŠ do výchovného ústavu a zase zpět) se tentokrát soustředí na práci sociálních kurátorů pro děti a mládež. O této problematice hovoří vedoucí oddělení sociální prevence městského úřadu v Černošicích u Prahy.

Matoušek, Jan. S Honzou ze školy do výchovného ústavu a zase zpátky: když vstoupí do hry kurátor, legrace končí. [Část] 6. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2009, 112(24), s. 14-15. ISSN 0139-5718. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001232369&local_base=ANL.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001220432&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy, Roč. 112, č. 18 (2009)