Rodinná struktura a životní styl českých dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Autoři referují o výsledcích HBCS studie sledující behaviorální komponenty zdraví u reprezentativního souboru českých dětí ve věku jedenácti až patnácti let. Zaměřují se na vztah mezi rodinnou strukturou a rozvojem některých zdraví ohrožujících návyků. Ze sledovaného souboru 5 012 dětí jich 72,9 % vyrůstalo v úplné rodině, 13,6 % v neúplné rodině, 11,7 % s jedním vlastním a jedním nevlastním rodičem (tzv. doplněná rodina) a 1,8 % bez rodičů. Děti vyrůstající v úplné rodině vykazovaly relativně méně zdraví ohrožujících návyků. Ve srovnání s ostatními dětmi častěji uváděly, že jí společně s někým z rodiny, méně často vynechávaly některé hlavní jídlo, měly více fyzické aktivity, častěji s rodiči sportovaly, méně kouřily, pily alkohol a měly nižší zkušenost s marihuanou. Výsledky studie dokládají, že ztráta jednoho z rodičů představuje rizikový faktor v rozvoji životního stylu dítěte. Ve sledovaném kontextu se rodina projevovala jako komplexní faktor, kde významnou roli hraje i atmosféra v rodině a vzdělání rodičů. Neúplné rodiny překvapivě vykazovaly více společných aktivit a větší kontrolu nad některými rizikovými návyky dětí než rodiny s jedním nevlastním rodičem.

Zdroj dat
https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticky-lekar/2006-12/rodinna-struktura-a-zivotni-styl-ceskych-deti-5169