Riziko suicidálního chování v dětském a adolescentním věku

Autor/ka
Rok vzniku:
2004
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři popisují problematiku suicidálního chování v dětském a adolescentním věku, zejména se zaměřením na hodnocení suicidálního rizika. Vymezují suicidální chování jako ultifaktoriálně podmíněný proces a charakterizují okolnosti, které se na tomto procesu podílejí. Zaměřují se zejména na hodnocení suicidálního rizika a svoje poznatky dokumentují na kazuistikách.

Koutek, Jiří, Kocourková, Jana. Riziko suicidálního chování v dětském a adolescentním věku. Pediatrie pro praxi, 2004, 5(6), s. 276-278. ISSN 1213-0494. ISSN 1803-5264.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2004/06/03.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, 2004, Roč. 5, č. 6