Rizika soutěží ve škole

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Používání soutěží ve výuce je na českých školách běžné, učitelé v nich nevidí pro děti žádné větší ohrožení. Okamžité zisky soutěží - aktivita, zábava, "vyhecování" k výkonu, mohou učitelům bránit, aby je spojovali např. s poklesem zájmu o činnosti, které nejsou odměňované, s problematickými vztahy ve třídě, se zvýšenou agresivitou atd. Autorka rozebírá šest rizik soutěží, která spočívají především v jejich dlouhodobých důsledcích.

Nováčková, Jana. Rizika soutěží ve škole. Moderní vyučování: časopis na podporu rozvoje škol, 2013, 19(3-4), s. 30-31. ISSN 1211-6858.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001454712&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol, Roč. 19, č. 3-4 (2013)