Resilience u adolescentů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Na dospívání lze nahlížet jako na období zvýšených nároků, které často vedou ke krizím a konfliktním vzorcům chování. Dospívající se v každodenním životě vypořádávají s řadou starostí a problémů. Zároveň však disponují zdroji, které jim pomáhají tyto těžkosti zvládat. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež se zaměřují na profesionální pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích. Pracují s jedinci, kteří prožívají konfliktní situace se svými nejbližšími, mají zkušenost s rizikovým chováním nebo se pohybují v prostředí, kde existují jeho vzory, považují své problémy za obtížně řešitelné či neřešitelné a jejich resilience (psychická odolnost) je tak často snížena.

ŠTEFKOVÁ, I., DOLEJŠ, M. Resilience u adolescentů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. ISBN 978-80-244-4903-6 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/pch/vyzkum/Stefkova-Resilience_interior.pdf