Protidrogová prevence začíná už ve školce

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice protidrogové prevence u předškolních dětí.

Informace o činnosti občanského sdružení Institut Filia, které jako jediné v ČR i ve světě nabízí programy prevence závislostí již mateřským školám a třídám 1. stupně ZŠ, ve věku, kdy je postoj dětí k drogám ještě neutrální. Drogová problematika (ale i otázky xenofobie, patologického chování, vztahů mezi vrstevníky apod.) je v programech Institutu dětem předkládána formou pohádek a následných dikusí. Vysvětlení pojmu zdraví a nemoc, působení drog, alkoholu a jiných látek (např. energy drinky). Význam cílené specifické prevence v raném věku nasměrované ke zdravému a harmonickému životnímu stylu.

Těthalová, Marie. Protidrogová prevence začíná už ve školce. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(1), s. 20-21. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001351327&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 18, č. 1 (2011)