Program proti šikaně KiVa - rozhovor s koordinátorkami prvních KiVa škol v České republice

Autor/ka
Rok vzniku:
2023
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Iveta Hrůzová a Miroslava Pašková jsou koordinátorky finského programu prevence šikany a příslušné intervence KiVa1) na ZŠ v Nečíni a ZŠ Nad Přehradou v Praze. Zastávají zde rovněž roli školních metodiček prevence. S programem se setkaly díky zapojení jejich škol do pilotního testování programu KiVa v ČR, které v letech 2020–2022 zrealizovala organizace Schola Empirica, z. s. V současné době za sebou mají rok a půl implementace programu.

Zdroj dat
https://www.rizeniskoly.cz/casopisy/ucitelsky-mesicnik/program-proti-sikane-kiva-rozhovor-s-koordinatorkami-prvnich-kiva-skolv-ceske-republice.m-10581.html
https://www.rizeniskoly.cz/casopisy/ucitelsky-mesicnik/program-proti-sikane-kiva-rozhovor-s-koordinatorkami-prvnich-kiva-skol-v-ceske-republice.m-10735.html
https://www.rizeniskoly.cz/casopisy/ucitelsky-mesicnik/program-proti-sikane-kiva-rozhovor-s-koordinatorkami-prvnich-kiva-skol-v-ceske-republice.m-10967.html
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Řízení školy (rizeniskoly.cz)