Mgr. Monika Kotrbová

Vzděláním socioložka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Při studiu se věnovala nerovnému přístupu ke vzdělání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Po absolvování pracovala v agentuře zaměřené na výzkum trhu a veřejného mínění. V současné době pracuje ve vzdělávací a výzkumné organizaci SCHOLA EMPIRICA, kde koordinuje finský Program proti šikaně KiVa. V letech 2020-2022 koordinovala přenos a pilotní ověření účinnosti programu KiVa a nyní jeho šíření do českých škol. V roce 2021 se stala certifikovanou lektorkou KiVa programu. 

Odborná knihovna:

Články: