Problémy ochrany práv dětí v ČR

Autor/ka
Rok vzniku:
2004
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek poskytující rozbor kritických připomínek z řad domácích i zahraničních odborníků k České republice v souvislosti s péčí o děti žijící mimo vlastní rodinu (v ústavech aj.). Ačkoli je prokázán negativní vliv dlouhodobé ústavní péče na zdraví a vývoj dítěte, počty dětí v ústavech se nesnižují, doba jejich čekání na náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounská péče) se nekrátí. Statistické údaje o počtu dětí a mládeže v dětských domovech a různých ústavech sociální péče vletech 1993-2003.

Kovařík, Jiří a Bubleová, Věduna. Problémy ochrany práv dětí v ČR. Náhradní rodinná péče, 2004, 7(1), s.24-26.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000871478&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Náhradní rodinná péče, Roč. 7, č.1 (2004)