Přetěžování a nejistota mohou způsobit, že se dítě začne světa bát

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu rozhovoru k problematice strachu a úzkosti u předškolních dětí.

Rozhovor s psychologem o strachu, úzkosti a potřebě bezpečí a jistoty. Definice pojmu strach, jeho tělesné projevy, funkce, kterou má. Rozdíly mezi úzkostí a strachem. Psychologické ovládání těchto emocí. Předpoklady dítěte ke strachu a úzkosti - genetická výbava, péče a vztah s matkou v prvním roce života dítěte ("připoutání"), rodinné prostředí obecně (nepřiměřený strach v rodině), výchova. Práce s bojácným a ustrašeným dítětem ve školce a ve škole. Kulturní podmíněnost strachu. Vliv narůstající agresivity ve společnosti. Problematika fobií, jejich vzniku, příčin a odstraňování.

Vymětal, Jan. Přetěžování a nejistota mohou způsobit, že se dítě začne světa bát. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2009, 16(3), s. 8-11. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001232361&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 16, č. 3 (2009)