Postoje českých pedagogů k typickým charakteristikám nadaných žáků s dyslexií, k jejich identifikaci a vzdělávání

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek se zabývá otázkou postojů pedagogů základních škol k vybraným behaviorálním a kognitivním charakteristikám rozumově nadaných žáků s dyslexií a problematikou identifikace a vzdělávání těchto žáků. Výzkum je v současnosti realizován jako řecko-česká mezikulturní studie, avšak analyzována a interpretována jsou pouze česká data. Správná identifikace charakteristik spojených s projevy "nadaného žáka" a "žáka s poruchou učení". Možnost souběhu schopnosti a handicapu v procesu učení (zejména v rámci českého jazyka). Dyslektici mohou v řeči používat bohatý slovník, ale často nejsou schopni se adekvátně vyjádřit v písemném projevu.

Portešová, Šárka a Budíková, Marie. Postoje českých pedagogů k typickým charakteristikám nadaných žáků s dyslexií, k jejich identifikaci a vzdělávání. Pedagogická orientace, 2010, 20(2), s. 55-76. ISSN 1211-4669.

Související obsah

Problematikou specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a jejich nápravě se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Renáty Faltýnové s názem "Problémy s učením"

- od Miloslavy Rutové s názvem "Kineziologie - náprava poruch učení u dětí".

Zdroj dat
http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2010/pedor_10_2_posotojeceskychpedagogu_portesovabudikova.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pedagogická orientace, Roč. 20, č. 2 (2010)