Postoj veřejnosti k dobročinným sbírkám

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce se věnuje dobročinným sbírkám a jejich vnímání současnou společností. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje pojmy spojené s dobročinností, popisuje legislativní úpravu veřejných sbírek v ČR, jednotlivé typy realizace, jejich vývoj po roce 1989 a prezentuje dlouhodobé a známé veřejné sbírky. Dále se práce zabývá neziskovými organizacemi, jakožto organizátory veřejných sbírek a finančními zdroji neziskových organizací. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na kvantitativní výzkum týkající se postojů české veřejnosti k dobročinným sbírkám. Výzkum byl proveden dotazníkovým šetřením.

Zdroj dat
http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/17137/ad%C3%A1mek_2011_bp.pdf