Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace ke specifickým poruchám učení, včetně souvisejících oblastí, jako je prospěch, komunikace a další kompetence žáků se SPU.

Zelinková, Olga. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Vyd. 12. Praha: Portál, 2015. 263 s. ISBN 978-80-262-0875-4.

Související obsah

Problematice poruch učení a soustředění se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Veroniky Pavlas Martanové s názvem "Problémy s pozorností"

- od Renáty Faltýnové s názvem "Problémy s učením".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002690411&local_base=NKC