Pomoc dětem ohroženým odebráním z rodiny

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Projekt občanského sdružení Střep, který je zaměřen na pomoc dětem ohroženým zanedbáváním péče a následně odebráním z rodin do ústavů. Nástrojem pomoci je poskytování kvalitních sociálních služeb nejen dítěti, ale celé jeho rodině: sociální a rodičovský výcvik, stimulace a rozvoj osobnosti dítěte, nácvik a podpora rodičovského chování, úprava rodinných a sociálních podmínek celé rodiny. Cílem je zabránit odebrání dítěte z rodiny, případně umožnit jeho návrat zpět domů. Příspěvek autorky je konkrétně věnován vzdělávacímu programu, který o.s. Střep realizuje ve spádové oblasti magistrátu města Kladna s finanční podporou Evropských strukturálních fondů.

Bechyňová, Věra. Pomoc dětem ohroženým odebráním z rodiny. Moderní vyučování, 2007, 13(2), s. 14-15. ISSN 1211-6858.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001064501&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Moderní vyučování, Roč. 13, č. 2 (2007)