Pěstounská péče a práce s ohroženou rodinou jako nástroje prevence umísťování dětí do ústavní výchovy v ČR [rukopis]

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Obsahem práce je popis systému péče o pěstounské a ohrožené rodiny v České republice, jako dvou základních prvků ovlivňujících počet dětí umísťovaných z rodin do ústavní výchovy. Vymezuje zásadní problémy těchto dvou oblastí a v rámci případové studie ukazuje jedno z možných řešení. Případová studie se týká projektu Centrum pro rodiny v Jihočeském kraji. Její součástí je výzkum potřeb pěstounských rodin a šetření situace ohrožených rodin v bývalých okresech Písek a Milevsko, který vedla autorka práce. Je zde popsána navrhovaná činnost a služby Centra pro rodiny, které vyplynuly jak ze studia dané problematiky, tak ze samotného výzkumu v konkrétním regionu. Práce se též věnuje limitům, jež uvedení takového typu služby do praxe skýtá a zobecňuje tyto poznatky.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/75778/3403255