Pedagogický slovník

Autor/ka
Jan Průcha
Eliška Walterová
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

Terminologický slovník z oblasti pedagogiky.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/72061/pdf.

Průcha, Jan, Walterová, Eliška a Mareš, Jiří. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 978-80-262-0403-9.

Související obsah

I na portále Šance Dětem lze najít slovníčky pojmů, a to sice:

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001991205&local_base=CNB