Pedagogický slovník

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Terminologický slovník z oblasti pedagogiky.

Průcha, Jan, Walterová, Eliška a Mareš, Jiří. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 978-80-262-0403-9.

Související obsah

I na portále Šance Dětem lze najít slovníčky pojmů, a to sice:

- "Slovníček pojmů" v sekci Děti se zdravotním postižením

- "Slovníček pojmů" v sekci Rodina v problémové situaci.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001991205&local_base=CNB