Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: nástroje pro prevenci, nápravu a integraci

Autor/ka
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek poskytující tip na knihu z oblasti pedagogické diagnostiky v kontextu individuálního vzdělávacího programu:

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/59856/pdf.

Zelinková, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: [nástroje pro prevenci, nápravu a integraci]. Vyd. 3. Praha: Portál, 2011. 207 s. Pedagogická praxe. ISBN 978-80-262-0044-4.

Zdroj dat
http://www.ucitelske-listy.cz/2013/10/olga-zelinkova-pedagogicka-diagnostika.html