Nevhodně zvolená prevence může děti i poškodit: naši žáci byli rezistentní vůči části programu, která byla zaměřená na alkohol

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Národní systém školské prevence rizikového chování - preventivní programy zaměřené na zdraví a všeobecnou prevenci, programy, které se orientují na jednotlivé životní dovednosti a specifické programy podle jenotlivých typů rizikového chování (např. šikana, agresivita, užívání návykových látek, působení sekt, sexuální rizikové chování), čtyři učebnice. 1. Prevence rizikového chování ve školství - souhrn informací a poznatků. 2. Výkladový slovník základních pojmů. 3. Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi, doporučené elementární kurikulum pro základní školy, příklady z praxe. 4. Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících, standardy, evaluace a efektivita. Metodika pro učitele, přesný popis lekcí. Pilotní implementace systému ve školách v Jihomoravském, Olomouckém, Středočeském a Severočeském kraji, průběh, zkušenosti.

Miovský, Michal et al. Nevhodně zvolená prevence může děti i poškodit: naši žáci byli rezistentní vůči části programu, která byla zaměřená na alkohol. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2015, 118(31), s. 4-6. ISSN 0139-5718.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001584023&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské noviny, Roč. 118, č. 31 (2015)