Nestandardní genderová identita u žáků základní školy

Autor/ka
Pavlína Janošová
MUDr. Hana Fifková
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice nestandardní genderové identity u žáků základní školy.

Genderově nestandardní chování, projevy poruchy pohlavní identity v dětství a dospívání. Dítě s touto poruchou ve školním prostředí - snížená motivace ke školní práci, sociální pozice ve třídě. Podmínky a zaměření pedagogické intervence. Práce učitelů s homofobními a transfobními postoji spolužáků.

Janošová, Pavlína a Fifková, Hana. Nestandardní genderová identita u žáků základní školy. Speciální pedagogika: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2009, 19(3), s. 238-252. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001291457&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 19, č. 3 (2009)