MUDr. Hana Fifková

Je absolventkou Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (dnes 1. LF UK) se specializační atestací v psychiatrii a sexuologii. Je také absolventkou psychoterapeutického výcviku v psychodynamické psychoterapii typu SUR, členkou odborných společností ČLS JEP (psychiatrie, sexuologie) a předsedkyní Sekce dětské sexuologie Sexuologické společnosti ČLS JEP. Svou odbornou praxi zahájila v Psychiatrické léčebně Bohnice, od roku 1994 působí v privátní sexuologické a psychoterapeutické ordinaci. Ve své praxi se zabývá sexuálními dysfunkcemi, deviacemi a transsexualitou. Je autorkou nebo spoluautorkou několika knih (např. Transsexualita – diagnostika a léčba) a mnoha odborných i popularizačních článků. Sexuologii přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Odborná knihovna:

Články: