Naučme děti, aby se dokázaly zastat slabšího, pomoci kamarádovi v nouzi

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu rozhovoru k problematice násilí, agresivity a šikany mezi dětmi.

Rozhovor s psychologem o násilí mezi dětmi, agresivitě a šikaně. Mechanismy vzniku šikany, příčiny jejího rozvíjení a stupňování. Možnosti prevence těchto negativních jevů - etická výchova, zážitková pedagogika, sociální výchova apod. Pojem "výchova k násilí" - příprava dítěte na tělesné střetnutí (např. v TV, při hrani s rodiči či sourozenci atd.). Různé podoby šikany (projevy agrese) a její zdroje v jednotlivci. Úloha dětí, které se šikanovaného zastanou - výchova k solidaritě a pomoci (rodina, skaut, peer-programy). Známky šikany - přímé, nepřímé, jejich rozpoznávání, diagnostika šikany. Možnosti trestání šikany. Vliv médií na šikanu.

Říčan, Pavel. Naučme děti, aby se dokázaly zastat slabšího, pomoci kamarádovi v nouzi. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2009, 16(4), s. 8-11. ISSN 1210-7506.

Související obsah

Další informace k tématu naleznete ve videorozhovoru:

MARTÍNEK, Zdeněk a SIRIUS. Šikana mezi dětmi. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 24. 10. 2012 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=k_1YLt5g6fg.

a/nebo článcích:                         

PETRIŠČOVÁ, Alena a SIRIUS. Agrese, šikana a jiné formy násilného chování [Rizikové chování dítěte]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 15. 4. 2012, aktualizováno: 3. 11. 2013 [cit. 2014-03-09]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-ditete/agrese-sikana-a-jine-formy-nasilneho-chovani.shtml.

MARTÍNEK, Zdeněk a SIRIUS. Agrese a šikana u dětí: Mohou za to média, rodičovská výchova, nebo geny?. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 1. 2. 2013, aktualizováno: 10. 11. 2013 [cit. 2014-03-02]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/agrese-a-sikana-u-deti-mohou-za-to-media-rodicovska-vychova-nebo-geny-69.html.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001232347&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 16, č. 4 (2009)