Nadváha, jídelní zvyklosti a dietní tendence dospívajících

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Na základě národní části mezinárodní studie The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) autoři referují o výskytu nadváhy a obezity mezi 11, 13 a 15letými dětmi v České republice. Dále se zaměřují na vztah mezi nadváhou a některými socio-demografickými faktory, jídelními zvyklostmi a dietními strategiemi. Výsledky byly získány od 4 724 dětí z 87 náhodně vybraných škol. Nadváha byla zjištěna u 16 % dětí, z nichž bylo 2,6 % obézních. Podobně jako v jiných evropských zemích byla prevalence nadváhy vyšší u chlapců (18 %) než u dívek (14 %). Nejvíce dětí s nadváhou bylo ve věkové skupině jedenáctiletých. Jejich počet v období mezi jedenáctým a patnáctým rokem významně klesal, zejména ve skupině děvčat. Reakce dětí na nadváhu se významně měnily v závislosti na pohlaví a věku. Pokles nadváhy u děvčat byl pravděpodobně spojen s věkem zřetelně vzrůstajícími dietními tendencemi. I když už jedenáctiletí chlapci vnímají nadváhu jako problém, na který reagují v souladu s běžnými dietními doporučeními, byli chlapci s rostoucím věkem stále méně ochotni uvádět, že se kvůli nadváze omezují v jídle, nebo že by to potřebovali. Chlapci s nadváhou více cvičili, děvčata s nadváhou se více omezovala v jídle. Redukční diety však dodržovala i děvčata s normální tělesnou hmotností, stejně tak jako chlapci s normální tělesnou hmotností uváděli, že kvůli svojí postavě cvičí. Ať už z dietních nebo z jiných důvodů, s rostoucím věkem děti častěji jedly mimo rodinu a vynechávaly některé hlavní denní jídlo (zejména snídani), což bylo zvláště markantní u dětí s nadváhou a mohlo být v příčinné souvislosti s jejich nadváhou. Ze sledovaných sociodemografických faktorů se potvrdilo, že rodiče s vyšším vzděláním mají méně často obézní děti a že na českém venkově je více obézních dětí než ve městě. Nebyl zjištěn vztah mezi úplností rodiny, počtem sourozenců a prarodiči v rodině a nadváhou sledovaných dětí.

Zdroj dat
https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticky-lekar/2008-3/nadvaha-jidelni-zvyklosti-a-dietni-tendence-dospivajicich-46