Nadváha či obezita trápí čtvrtinu českých dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice nadváhy a obezity u českých dětí.

V ČR je 55% lidí s nadváhou či obézních. Z 80% obézních dětí vyrostou dospělí s nadbytečnými kilogramy. Definice obezity. Jaká onemocnění z ní vznikají. Problémy s váhou u dětí jsou do značné míry zapříčiněny životním stylem rodičů, proto je nutno změnit jídelní a pohybové stereotypy celé rodiny. Léčba obezity a pohyb jako její součást.

Těthalová, Marie. Nadváha či obezita trápí čtvrtinu českých dětí. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2012, 19(8), s. 20-21. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001416774&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 19, č. 8 (2012)