Nadaní žiaci nie sú jednoliatou skupinou

Autor/ka
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
Rok vzniku:
0
Jazyk dokumentu
Slovenština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V súčasnosti je riaditeľkou Centra nadaní v Prahe. Jej študijné zameranie, bohatá pedagogická prax, publikačná činnosť a iné aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním mimoriadne nadaných detí ju radia medzi špičkových odborníkov v danej problematike. O špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách nadaných detí, práci s nadanými deťmi a žiakmi, projekte FORT IQ, ale aj s ďalšími zaujímavými témami sme p. Fořtíkovú oslovili a prostredníctvom nami položených otázok sa pokúsime rozšíriť obzor poznania čitateľov tohto rozhovoru v rámci tejto témy.

Poznámka: Rozhovor rozdělen do dvou částí, každá část má vlastní URL a odkaz na související část.

Zdroj dat
https://web.archive.org/web/20170406201453/http://www.iqkids.sk/j.-fo-tikova.html
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
IQ Kids (iqkids.sk)