Nachází se česká speciální pedagogika na rozcestí?

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek poskytující příspěvek z konference "Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice", konané v Ostravě 23.2. 2011, je zacílen na otázky předmětu a metod současné speciální pedagogiky. Autor upozorňuje na nezbytnost zaměřovat se na edukační, nikoli terapeutické problémy, upozorňuje na zaostávání v oblasti metodologické a varuje před uplatněním inkluzivního přístupu jako zobecňujícího modelu.

Titzl, Boris. Nachází se česká speciální pedagogika na rozcestí?. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2011, 21(2), s. 107-116. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001352686&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 21, č. 2 (2011)