Multikulturní výchova a neslyšící děti

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek nabízí inspiraci pro multikulturní výchovu sluchově postižených dětí. Text je vhodný nejen pro výuku dětí na školách pro sluchově postižené, ale i pro běžné základní školy, které integrují žáka se sluchovým postižením. Cílem je přiblížit kulturu neslyšících slyšícím dětem, naučit děti přijímat odlišnosti a správně se s nimi vyrovnávat, posílit vztahy mezi školou a rodinou neslyšícího žáka aj.

Kosinová, Barbora. Multikulturní výchova a neslyšící děti. Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2008, 16(4), s. 20-22.

Související obsah

K problematice aktivit sluchově postižených jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Ivany Horváthové s názvem "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí"

- článek od Adély Hanákové s názvem "Rodič se sluchovým postižením a zdravé dítě"

- článek od Pavola a Alžběty Jantových s názvem "Volný čas dětí se sluchovým postižením".

Zdroj dat
https://web.archive.org/web/20210307090908/http://ruce.cz/clanky/657-multikulturni-vychova-a-neslysici-deti
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, Roč. 16, č. 4 (2008)