Možnosti a perspektivy kvalitativní analýzy životních drah mladých dospělých s postižením

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

V rámci výzkumného projektu Quali-TYDES (Cesta životem) prezentují autoři článku analýzu životních cest mladých dospělých s postižením v České republice. Uvádějí několik příkladů praktického využití kvalitativních biografických výzkumných metod pro sledování naplňování sociální politiky - 1) životní cesta, 2) zdroje (lidské nebo materiální), které člověk využívá na své životní cestě. Výsledky ukazují, že zdroje pro vzdělávání dětí s postižením byly poskytovány nesystémově a částečně, což mělo za následek narušení jejich vzdělávací dráhy a negativní dopad na jejich psychosociální rozvoj. V tomto kontextu speciální vzdělávání uspokojuje vzdělávací potřeby dětí a tím zmírňuje tlak na běžné školy.

Šiška, Jan, Latimier, Camille a Káňová, Šárka. Možnosti a perspektivy kvalitativní analýzy životních drah mladých dospělých s postižením. Speciální pedagogika, 2013, 23(1), s. 39-53. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001446272&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 23, č. 1 (2013)