Mocenská posedlost

Autor/ka
Rok vzniku:
2018
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obálka - Obrázky

Obsah

Google Books
https://books.google.cz/books?id=U3xiDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Kritické úvahy nad pojmem moci, nad povahou současných mocenských elit, mocenskou posedlostí a jejími možnými důsledky pro další vývoj vyspělých společností.Mocenskou posedlost charakterizuje autor jako stav, při kterém se syndrom mocenské pýchy kombinuje se stupiditou. Ústředním pojmem se stává debilizace, mrzačení přirozených lidských potřeb, jehož cílem je efektivní kontrola a manipulace lidí a jejich skupin. Mezi nástroje a zároveň důsledky debilizace patří mj. absurdita, antivěda, bída, byrokracie, drogy a alkohol, iracionalita, propaganda ad. Knihu uzavírají kritické a ve svém vyznění velmi pesimistické úvahy nad dalším vývojem lidského druhu - autor upozorňuje na možnost autodestrukce lidské společnosti, a to právě díky mocenským elitám, které mohou v boji o životně důležité zdroje učinit fatálně chybná rozhodnutí. Uvedené jevy autor zkoumá z hlediska poznatků současné neurovědy a psychologie.

KOUKOLÍK, František. Mocenská posedlost. Vydání druhé, přepracované. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 359 stran. ISBN 978-80-246-3916-1.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002991226&local_base=NKC