Mezinárodní zkušenosti z adopce rumunských dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Stručný přehled problematiky mezinárodních adopcí dětí. Detailněji se autor zabýval poznatky z adopce deprivovaných rumunských dětí do západních zemí, zvláště do Velké Británie a Kanady, které při výzkumech získali tamější vědci. Potvrdilo se, že časnější adopce (6 - 8 měsíců věku dítěte) jsou úspěšnější než pozdější, při kterých byla prokázána značná vývojová variabilita. Autor uvedl také základní modely vztahu mezi časnou deprivací a pozdějším vývojem dětí. Zmínil se též o přístupech adoptivních rodičů a o obtížích, které vyplývají ze zvolených výzkumných postupů.

Břicháček, Václav. Mezinárodní zkušenosti z adopce rumunských dětí. Československá psychologie, 2005, 49(5), s. 412-421. ISSN 0009-062X.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000954101&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Roč. 49, č. 5 (2005)