Mezi trestem a týráním je velice křehká hranice

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu rozhovoru věnovaný problematice týrání a zneužívání dětí.

Rozhovor s klinickou psycholožkou na téma týrání a zneužívání dětí. Pojmy týrání a zneužívání - jejich obsah, vnímání hranice mezi trestem a týráním. Odměna a trest ve výchově. Fyzický trest. Druhy týrání. Systémové týrání - týrání systémem, který původně byl vytvořen na ochranu jedince - zdravotnictví, školství, soudnictví. Následky týrání na vývoj dítěte a jeho budoucí život (včetně výchovy vlastních dětí). Příčiny týrání a nevhodných výchovných postupů rodičů. Časté sebeobviňování dětí. Role pedagoga při odhalování týrání dítěte - varovné symptomy, signály a znaky týrání. Vhodné postupy při řešení této situace.

Procházková, Jana. Mezi trestem a týráním je velice křehká hranice. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(4), s. 8-10. ISSN 1210-7506.

 

Zdroj dat
https://www.rodina.cz/clanek8288.htm
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 18, č. 4 (2011)