Malí a velcí dohromady, nebo raději zvlášť?

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice smíšených tříd v mateřských školách.

Výhody věkově smíšených tříd mateřských škol - podněty k sociálnímu učení (potlačení adaptačních problémů, vzájemná pomoc dětí při sebeobsluze, působení příkladu starších spolužáků). Skloubení různých potřeb dětí ve věkově smíšených třídách - převládající výchovná složka v mladším věku versus vzdělávací složka v předškolním období. Různé možnosti skloubení sociálních výhod věkově heterogenního prostředí mateřské školy s předškolní přípravou - přesun některých oblastí práce s dětmi na rodiče (např. logopedie), změna režimu v MŠ (utváření skupin mladších a starších dětí a jejich rozdílné aktivity, jiná organizace činností apod.).

Kramulová, Daniela. Malí a velcí dohromady, nebo raději zvlášť?. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(6), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001355764&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 18, č. 6 (2011)